Daily Vlog: Back to Vloggingggg!! A day at college 📝 Starbucks Barista Picks My Drink 🍵
Hiiii chào mọi người, Lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau nhỉ?! Mình đã trở lại với một daily vlog nữa (không phải weekly như mình đã nói trong video...
2018-11-22 22:45:00
558
More information about Starbucks
Ashburn
62°F
mostly clear
LELO
Daily Vlog: Back to Vloggingggg!! A day at college 📝 Starbucks Barista Picks My Drink 🍵
Latest Videos on TrendGorilla.com