Karla Alvarez, Mexican Telenovela Actress, Dies At 41 From Alleged Respiratory Failure : Entertainment : Latin Times